BM 104 AYRIK MATEMATİK

Dersin Öğretim Üyesi

Adı ve Soyadı: Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU

e-posta: ss@gazi.edu.tr

Web: http://ceng.gazi.edu.tr/~ss/
Ders Dönemi: 2009-2010 Bahar Dönemi

Dersin Asistanı

Adı ve Soyadı: Uraz YAVANOĞLU
e-posta: uraz@gazi.edu.tr

Web: http://ceng.gazi.edu.tr/~uraz/
Tel: 231 74 00 / 3138
Ders Dönemi: 2009-2010 Bahar Dönemi

Duyurular

- Ders Saati: Çarşamba 09:30-12:20

- Ders döneminde 1 Vize yapılacaktır.

- Haftalık ödevler bölüm web sayfasında verilen format dikkate alınarak hazırlanmalıdır.

Dersin Katalog Tanımı

Mantık, Kümeler, fonksiyonlar, Algoritmalar, Önermeler ve İspatlar, Önerme Denklikleri, Matematiksel Sonuç Çıkarma, Hesaplama Teorisi, İleri Hesaplama Teknikleri, İlişkiler, Graflar, Kafesler, Ağaçlar, Bool Cebri, Diller ve Dil yapıları, Dil Tanımlama, Fonksiyonların ve Rasgele Sayıların Üretimi, Turing Makinesi.

Dersin Hedefi

Bilgisayar Bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği eğitimine temel teşkil eden bu dersi matematiksel bakış açısıyla öğrencilere sunmak. Ayrık yapılar, teoriler, teknikler, yaklaşımların problemlerin çözümüne nasıl kullanıldıklarını öğretmek. Kuramsal ve pratik bilgilerin öğrencilere aktarılması sağlamak. İlgili konularda öğrencilerin yeteneklerinin, bilgi birikimlerinin arttırılmasına katkıda bulunmak. Matematiği diğer derslerle ilişkilendirmek. Öğrencinin matematiksel olgunluğa erişmesini sağlamak. Anlama ve yeni matematiksel argüman geliştirme yeteneğini geliştirmek. İleri derslerde görülecek konulara altyapı hazırlamak. İyi bir bilgisayar mühendisi olmaların katkıda bulunmak.

Değerlendirme

Geçme Notu = Vize (%55Vize+%5Haftalık Ödev) + Final (%35Vize+%5Haftalık Ödev) 

Ders Kitabı

K. H. Rosen "Discrete Mathematics and Its Application", Latest edition

Ders Konuları

(1) Mantık, Kümeler,
(2) Fonksiyonlar,
(3) Algoritmalar,
(4) Önermeler ve İspatlar, Önerme Denklikleri,
(5) Matematiksel Sonuç Çıkarma,
(6) Hesaplama Teorisi,
(7) İleri Hesaplama Teknikleri,
(8) İlişkiler,
(9) Graflar,
(10) Kafesler, Ağaçlar,
(11) Bool Cebri,
(12) Diller ve Dil yapıları, Dil Tanımlama,
(13) Fonksiyonların ve Rasgele Sayıların Üretimi,
(14) Turing Makinesi.